AWS Elastic Beanstalk คืออะไร ?

การแนะนำฟังก์ชันล่าสุดของ AWS AWS Elastic Beanstalk คือ ภาพรวม AWS Elastic Beanstalk คือ Service ของ AWS ที่ใช้สำหรับ Deploy หรือ Scaling เว็บแอปพลิเคชั่นหรือบริการต่างๆ ที่พัฒนาโดยใช้ Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go และ Docker บนเซิร์ฟเวอร์ที่คุ้นเคย เช่น Apache, Nginx, Passenger และ IIS โดยมี Environments ที่สามารถสร้างได้ แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ Web server environments และ worker environments วิธีอ่านออกเสียง “AWS Elastic Beanstalk” AWS อ่านออกเสียงว่า เอ-ดับเบิ่ลยู-เอส […]

ซอฟต์อุบล

ซอฟต์อุบล

18/08/2023

Amazon WorkSpaces คืออะไร?

WorkSpaces คืออะไร เป็นบริการ Virtual Desktop (เดสก์ท็อปเสมือน) ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบที่ให้บริการโดย AWS ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องจัดหา Hardware หรือสร้างโครงสร้างพื้นฐานเดสก์ท็อปเสมือน เพราะสามารถเริ่มใช้งานได้จากเครื่องเดียวเดสก์ท็อปเสมือนสามารถเลือกจาก Windows หรือ OS ของ Linux, สร้าง Hardware ต่างๆ และสร้าง Software ได้ สำหรับ Windows เราสามารถนำ license (= BYOL) ของ OS และ Microsoft Office ที่เรามีอยู่มาใช้งานได้ การเชื่อมต่อไปยังเดสก์ท็อปเสมือน เราจะดำเนินการผ่าน Internet โดยใช้ Client Application จากอุปกรณ์ หรือ Web browser ของเรา Client Application ที่พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ต่อไปนี้ Web browser ที่รองรับมีดังนี้ (Windows, Mac, Linux) […]

ซอฟต์อุบล

ซอฟต์อุบล

18/08/2023
1 2