นโยบายการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

• บริษัทฯจะจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

• บริษัทฯจัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 12:00 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป

• เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้ง tracking number ไปทาง Email

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

• บริษัทฯจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทยผ่านทางไปรษณีย์ไทย โดยลูกค้าสามารถเลือกประเภทการจัดส่งได้ 3 แบบ ได้แก่

1. พัสดุธรรมดา(ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน)

2. พัสดุลงทะเบียน (ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน)

3. EMS(ระยะเวลาประมาณ 1-2 วัน)

ลูกค้าในอุบลราชธานี สามารถมารับสินค้าได้ด้วยตนเองที่ บริษัท ซอฟต์อุบล จำกัด

• สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดที่ต้องการให้ส่งสินค้าผ่านทางบริษัทขนส่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 081-593-9941 หรืออีเมล์ [email protected]

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น

• เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้ว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

• ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) รับภาระชดเชยไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งทางบริษัทฯจะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว

• ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง