AWS Global Accelerator

ปรับปรุงความพร้อมใช้งานและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันโดยใช้เครือข่าย AWS ทั่วโลก

เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสำหรับแอปพลิเคชันของคุณสูงสุดถึง 60% นำเสนอแอปพลิเคชันที่มีความพร้อมใช้งานสูงพร้อมการใช้ระบบสำรองเพื่อกู้คืนข้อมูลที่รวดเร็วสำหรับสถาปัตยกรรม Multi-Region และ Multi-AZ บรรลุการกำหนดเส้นทางที่ชัดเจนโดยนำเอาความขึ้นต่อกันของแคช DNS ออก ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณจากการโจมตี DDoS ณ จุดใกล้เคียงกับแหล่งที่มา

ทำงานอย่างไร

AWS Global Accelerator เป็นบริการเครือข่ายที่ช่วยคุณปรับปรุงความพร้อมใช้งาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของแอปพลิเคชันสาธารณะของคุณ Global Accelerator ให้ IP สาธารณะแบบคงที่ทั่วโลกสอง IP ที่ทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นคงที่ไปยังตำแหน่งข้อมูลแอปพลิเคชันของคุณ เช่น Application Load Balancers, Network Load Balancer, อินสแตนซ์ของ Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) และ Elastic IP

AWS Global Accelerator เชื่อมต่อผู้ใช้ปลายทางกับ Load Balancer มากถึง 10 ภูมิภาคภายในเครือข่ายทั่วโลกของ AWS

คลิกเพื่อขยาย

AWS Global Accelerator (1:40) 

ทำไมจึงควรใช้ AWS Global Accelerator 

ใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความพร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางของ AWS เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรับส่งข้อมูลของผู้ใช้ใน Edge Location แห่งหนึ่งของ Global Accelerator ผู้ใช้สามารถเข้าถึงตำแหน่งข้อมูลของแอปพลิเคชันผ่านที่อยู่ IP แบบสแตติกเพื่อกำหนดเส้นทางเชิงกำหนดที่ไม่ขึ้นอยู่กับ DNS 

กรณีการใช้งาน

ผู้จัดการการจราจรของข้อมูลทั่วโลก

ใช้ Traffic Dial เพื่อกำหนดเส้นทางทราฟฟิกไปยังภูมิภาคที่ใกล้ที่สุด หรือทำระบบเฟลโอเวอร์ข้าม Region อย่างรวดเร็ว

การเร่งความเร็วของ API

เร่งความเร็วของเวิร์กโหลด API ได้สูงสุดถึง 60% โดยอาศัย TCP Termination at the Edge

IP คงที่ทั่วโลก

ลดความซับซ้อนของรายการที่อนุญาตในไฟร์วอลล์ขององค์กร และกรณีการใช้งาน IoT ต่างๆ

เกมและเวิร์กโหลดสื่อที่มีเวลาแฝงต่ำ

ใช้การกำหนดเส้นทางแบบกำหนดเอง เพื่อกำหนดเส้นทางทราฟฟิกไปยังกลุ่มอินสแตนซ์ของ EC2 instance